Meteorologie

Wolken

Inleiding

Men kan stellen dat verschillende wolkengeslachten karakteristiek zijn voor het heersende en het toekomstige weer, In hetgeen nu volgt ga ik trachten een opsomming te geven van de verschillende geslachten met daarbij enige verklaring. Wegens de grote verscheidenheid van wolkenformaties, beperk ik mij tot de tien belangrijkste geslachten.

Lees meer...

 

Neerslag

Het neerslagproces

Waterdruppeltjes, ontstaan door condensatie blijven zweven door hun geringe gewicht en worden opgetild door de stijgende luchtbeweging. Door verdere stijging wordt verdere condensatie in de hand gewerkt, waardoor er steeds meer waterdruppeltjes ontstaan. Nu wordt verwacht dat zodra de temperatuur onder nul daalt, de druppeltjes gaan bevriezen. Dit is niet zo, daar zeer kleine waterdruppeltjes in chemisch zuivere toestand pas de vaste toestand krijgen bij - 40graden celsius. Met alle onzuiverheden in de dampkring is deze temperatuur hier hoger nl. tussen - 9º C en - 15º C. Bij deze temperaturen gaan de aanwezige condensatiekernen werken als stolkernen of vrieskernen. Zodra nu een gedeelte van de waterdruppeltjes overgaat in ijskristalletjes komt het neerslagproces op gang. De watermoleculen kunnen uit een ijskristalletje moeilijk ontsnappen t.t.z. moeilijker dan uit een waterdruppeltje. De dampspanning rondom het druppeltje is hierdoor groter dan rond het ijskristalletje, waardoor waterdamp van de waterdruppeltjes naar de ijskristalletjes gaat stromen. De ijskristalletjes groeien aan ten koste van de verdampende waterdruppeltjes en worden uiteindelijk zwaar genoeg om te vallen. Bijna alle neerslag in onze streken ontstaat door dit proces, genaamd naar de uitvinders nl. het "Findeisen - Sergeron proces".

Lees meer...

 

Luchtstroming

Inleiding

Op aarde kan men verschillende luchtstromingen onderscheiden, zoals horizontale, omhoog-, omlaaggerichte luchtstromingen. Deze welke wij als mens onderscheiden is de luchtstroming op de grond, nl. de wind.Vooral in de luchtvaart moet rekening gehouden worden met de wind in de hogere luchtlagen welke soms hoge snelheden kan bereiken.Op ca; 10 km. hoogte bevindt zich op onze breedten een straalstroom, afgeleid van de engelse benaming "JETSTREAM", waarin windsnelheden voorkomen van meer dan 100 km/h. De luchtstroming kunnen we ook zien aan het voorbijvaren van de wolken.

Lees meer...

 

Luchtdruk en wind

Inleiding

Men stelt vast dat op aarde de druk sterk uiteenloopt : er is enerzijds de grote of hoge druk en anderzijds de geringe of lage druk. Er zijn gebieden waar men 1050 mb (zeer hoge druk) optekent en gebieden waar de luchtdruk daalt

Lees meer...

 

Klimaat

Klimaatstreken op aarde

Niet iedereen op onze aarde geniet van hetzelfde weertje. Op basis van deze verschillen heeft men

Lees meer...

 

Fronten

Fronten en straalstromen

Wanneer er twee verschillende luchtmassa's elkaar ontmoeten ontstaat er een grensgebied, een

Lees meer...

 

Atmosfeer

Weersystemen zijn drukgebieden zoals de hogedrukgebieden, de depressies en de daarmee

Lees meer...